Om oss

Øygunn Reinsvollsveen Schonhowd

TANNLEGE

Uteksaminert Odontolgisk fakultet Oslo 2008, jobbet som privatpraktiserende tannlege på Raufoss siden. Flyttet inn i nye lokaler januar 2021. Autorisasjon for implantatprotetikk HELFO. Direkte oppgjør med HELFO. Medlem NTF. 

Elin Alm Bjerregård

TANNPLEIER

Uteksaminert fra tannpleierstudiet Høgskolen i Hedmark 2014. Jobbet i Den offentlige tannhelsetjenesteni Innlandet og i privat praksis i de siste årene. Direkte oppgjør med HELFO. Medlem NTpF. 

Trine Nyjordet

TANNHELSESEKRETÆR